Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Mờ pou viv !

Eric Pezo

Man ka mò'
Man ka mò' pou bat an kout tanbou
An kout tanbou platjé anba dé lanmen-mwen
An kout tanbou platjé anlè zékal tjè-mwen!

Dé lanmen-mwen benyen nouk anba chalè kout tanbou-a
Zékal tjè-mwen félé anba chodiè kou lavi-a
Men avrédi kout tanbou-a ka viré mété lespri-mwen,
tjè-mwen épi kò'-mwen létjè, kon sò'ti Marigo désann Fò'dfrans pou monté Voklen!

Man ka mò'
Man ka mò' pou bat an kout tanbou
Sé pa bat pou bat men bat pou débat
Sé pa bat pou bat men bat pou konbat
Sé pa bat pou bat men bat pou pa mờ kalpat
Sé pa bat pou bat men bat pou dépri kò' ki maré anba pié chouvaltwapat!

Man ka mò'
Man ka mò' pou bat an kout tanbou
An kout tanbou gaya platjé épi talon antété-mwen an
Pou déchouké vlen latablati ki plotonnen adan tet an jennkò'
Ki toupò'tré tet an viékò'
An jennkờ likiti, tou blèblè, an chèpi, afò's rété san manniman.

Man ka mò'
Man ka mò' pou bat an kout tanbou 
An kout tanbou pou janbé larel ladjables ki lé vèglé dé zié-mwen
An kout tanbou pou débaré jou ki baré
An kout tanbou pou démaré dé lanmen-mwen ki maré adan nas kado pwézonnen
An kout tanbou pou djéri bles zantray-mwen !

Man ka mò'
Man ka mò' pou bat an kout tanbou
Men sé pa mờ pou mò', men mò' pou viv,
Sé pa mò' kon mabouya ka chanjé lapo
Sé pa mò' kon piétè ka mò' lanmen fèmen
Sé pa mò' kon lapia ka bat dèyè douvan flanm konba
Sé pa mò' kon apoda ka mò' anba lopsion dousinè
Sé mò' pou bat an kout tanbou pou chiré zel
Zwazo kò'kò'dò'-a ki ka fè tjò'k-nou tounen enpiò'k
Douvan dan lablanni lò'tbò'dsay péyi-a !  

Man pran koumandman kout tanbou-a
Pou déviré lasous Bwa Kayiman bwè dlo sakré
San mandé koumandè pasaj pou travèsé Karayib-la!
Tan rivé pou travay épi bav volkan ek réyon soley san makakri 
Tan rivé pou valé vlen latè-a ek bay van délivrans pou lespwa tijé  
Tan rivé pou batjé anlè do vag lanmè ki pa ni bout ek chanté sa nou yé
Tan rivé pou dousiné lodè flè kokliko ek kouri savann épi zannimo mò'n san pè labou
Tan rivé pou pran mizi dousè dlo lariviè ek siwoté plézi twa kat létjet san pè zò'di
Sé tan pou pran  kozman anba joupa lanmou ek ba yich an tras pou yo bay alé!

Man ka mò'
Man ka mò' pou bat an kout tanbou
Men sé pa mò' pou mò' men mò' pou viv,
Éti tjè-mwen ka bat, éti tjè tanbou-a ka bat!

Eric Pezo

boule   boule   boule 

Eric PEZO est un écrivain créolo-francophone qui a reçu, en 2007, le Prix Spécial du concours de poésie en créole, Kalbas Lò Lakarayib.

Il a publié aux éditions de l'Haramattan en 1999, une nouvelle "Marie-noire"; en 2003, "Passeurs de rives" et en 2005, "Portraitude" en auto-édition.

 Viré monté