Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan
paj jilbè Grasyan

potomitan
Tout
lajòl ni an finèt

Tout lajòl ni an finèt.
I pa byen gran, i ni bawo,
Men sa asé pou an zétwal
Voyé an ti bonswè
Pou frè'w ki adan tou a.

Tout lajòl ni an finèt.
I tou piti, i griyajé,
Men pa bizwen an gran finèt
kon an finèt légliz
Pou tann zwézo chanté.

Tout lajòl ni an finèt.
Solèy nou a ka pasé adan'y.
an mitan limyè a, ti frè mwen, doubout
é bo réyon a kon an paviyon.

Tout lajòl ni an finèt.
Magré i piti i ja pli gran
Pasé piti tou an zédjui.
Glisé laswa adan'y,
Fil laswa lèspérans.

Zòt pa tjwé moun, zòt pa vòlè,
Mé zòt lé ba manmay manjé
Pou yo sa tyenbé dwèt doubout
Pli wo ki papa yo
Dan an péyi san mèt!

Chak lajòl ni an finèt.
Frè nou a ki maré lajòl,
Tann, tann zòt tout rélé nou a:
Dèwò ni an gran rélé
Pou ralé zòt dèwò!


pwèm matjé pa Jilbè Grasyan dan Fab'Konpè Zikak, rimaké pa kounta


Viré monté