Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Malédision

Woman Alakaklè
(En pdf ici, 764 KB)

VELASQUES Dominique
(Isaba Djok)

Ravin Vilenn
Oktob 95 Oktob 96

Extrait:

…Matiren kalé pal-soley la, ek koki dé zié’y anba pèsièn vè a gadé si Daniel poko té la. Andéwò-a, soley uitèédimi a té ja ka griji sé blok-la ; anba-a an parkin-an, an ponyen ti sakaboy ek ti manikwel té la ka kouwi-viv kòyo alantou dé gran madanm ki té la ka fè gran jes pou palé. Ti kalson chot nwè’y anlè’y, ti pè soulié ispò blan’y an pié’y, ek an ti débritel wouj i té ni la anlè do’y —abo i pa té sa wè chalè ankò—, monboug té za paré pou ay koté-a. Men jennjan-an pa té ka sipòté atann moun…
- Tjip, la Daniel pwan dépi lè-a ! i rété i rélé, avan i viré ay fésé koy kon an pwa adan an chez-fotey.

Karé kay manman’y lan té bien chanjé an katran: lis limiè té pann an plafon anwo tab salon an woch-mab; fotey-divan istil Lwi Katoz (éti manman’y toujou té ka atann ni) té la kon sijé ; nouvo tab télé an bwa trété té chajé ek télé vit kwen karé, aparey-siléma, ek, apareymizik—épi bwet-pwogram, souplé ! Bagay sérié, wi! Dépi kon Matiren té désann pié’y nan avion-an, anni sé vié kabann li a k’ka kriyak la yonn, ki pa té chanjé an may.
- Lamatè-a dwet fè tjek biyé Loto, Matiren té di an tjè’y, oben tjek tret i mèhè pwan...
I té rété an zing tan la ka véyé an ti fa soley té ka kléré anlè bwa’y pa finet-la —ka wosé ti koulè wayayay la i té trapé anba bankoulélé klima Lot Bò a. An mitan katjilasion’y, Matiren té vréyé tet-li an ariè anlè do foteyla, dé koko zié’y pann an fétay kay-la. Sé la i pèsivwè-wè an piti ti kritjet-vè ka gadé’y dépi pa anlè bifé wotébas la, san brennen, san bwi, san ayen…
Owala, i té za planni-doubout, soulié-a ja pann an lanmen’y konsa, paré pou krazé tibet-la. Men, bliptiman, an zéklè té fann lespri’y pak an pak. Ek, i té rété kon an bwonz anlè kò’y, ka éséyé chonjé tout mes moun lontanépi kabrit-bwa —men tousa té za pres pwan lavol nan mémwè’y, atjolman… pres disparet…Tibet-la, li menm, té rété flijé an sitjet tan, avan’y té mété ka tililé ti pat-li
viré pa asou’y, ek, bliptiman, i té anni planni désann ek tonbé —TAP!— anlè tab-la, dwet douvan jennjan-an ki té rété dé zié’y kalé diset lajè ! Anmizi-anmizi, tibet-la té maché-vansé ek vini jiskont anba zié’y —kò’y té vè an vè fwan, ek i té ka ba’w lenprésion sa ki zigin, léjè, sek ek koupan an menm tan— ek, an lè, i té rété la ek i té anni mété ka grizi-grizi an manniè dri an zorey li; an grizi pwent zédjui ek anziblin ek-épi an kòn té ka débowné mizi’y. An lanm flichon té anni travèsé zobray
jennjan-an désann anselkou. Sé pres san konpwann lanmen’y té vansé-ay-lonjé-dématé an bokal vè ki té la TOK ! anlè tet tibet-la —an manniè pou soulajé tanbou zorey-li. Ek i té bésé-akoupi douvan bokal-la aprésa, éti i té rété siek tan ka lonviyé réyaksion tibet-la nan lajol klérant li, lespri’y an pitimi… jikatan sonni Daniel la té vini tjwé sa anlè’y an blipann…

boule  boule  boule

Viré monté