Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Contes créoles

Konpè Lapen épi Konpè Tig

Mesie Liyo Briceño e madanm li Rosa de Briceño ka konte listua sala

Source du conte: Juan Facendo.

U konnet konpè Tig épi konpè lapen.  Tut lavi yo, yo té lelmi, pas konpé lapen té ka bay konpè Tig tuop tuavay.

I di konpè Tig, y di on yu, muen tini pu tuvé y, chiembé y, konpè lapen. mo pa kay chue y non, mo kay chue y épi mo kay mange y....si mo pa ka mange li vivas se meye tuyu.

Li ka chache konpè li. Konpè lapen konnet konpè Tig ka chaché pu li...konpè tig tini on  tirivyé deyé kai li. A tan seché pa tini dlo, se anni konpè tig ion sel ki tini dlo an tirivyé sa. Konpè lapen di:

- Bondyé, senyé mo pa kay mo lasuef. Mue tini pu bue dlo. Mue tini pu bue dlo.

I alé y tuvé ion lapo, ion lapo konpè y, sa se te lapo konpè chien, épi i di:

- Caramba mo kay vue sa mo kay fe épi konpè Tig.

I puen lapo chien sa épi y kuve épi y byen kuve y byen kuve y. Tut mun té ka alé lakai konpay tig, y ka bue dlo, me y tini pu achte y, i tini pu peye’y. Konpè tig duvan larivyé li azis asu on güo roch asu larivyé, y ka rete y ka espegüe. Tut sa ki bue dlo ka peyé y.  Tut sa ki bue dlo ka peyé y.

Y asis la y veyé on ti bet ki vini. Ka gade ti bet la ka vini, ka mache, ka gade y, i ka di ki bagay sa. Epi ti bagay rive y mete an dlo e y bue dlo e y bue y bue y. Epi, y pa te fini bue dlo, y pa te plenn. Lè y fini bue dlo, i kalé peyé konpé Tig.

Konpè Tig di:

- Ti bet Bondyè kombe tan u tini u poko, u pa te ka bue dlo.

Konpè Lapen di:

- Dépi denyé yu mue kuñone u.

éléphant   éléphant  éléphant