Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan
paj jilbè Grasyan

potomitan
Marengwen

Zing, Zing! Sé mwen ki Marengwen!
Zagriyen sé tonton mwen,
Mouch-a -myèl sé kouzin mwen,
Dyèp-masonn sé kouzen mwen,
Man pa ayen - kon an yenyen,
Man pa jen lwen,
Man dan tout kwen.
viv Marengwen!
Pa ni a sèl ti mòso syèl
Oti man pa sé pé volé,
pa ni an sèl ti plas lapo
Man pa sé pé mòdé, sisé,
Pa ni an nonm asou latè
Ni gouvènè ni jénéral, ni préfé,
Ni nèg, ni béké, ni chinwa
ki pa pé pè mwen , mwen Marengwen!

Man tou piti, piti, piti,
Mé man pli fò pasé an tig.
Ni menm an fab an moun an Fwans,
An nonmé papa Lafontaine,
Ekri asou an gwo goumen
Man fèt épi an gran Wa Lyon
jistan i mandé mwen padon.
Zing! zing! man fen, man swèf!
Man ka chwazi tou sa ki ni lapo pli dous;
An ti manmay, an bèl gwo fanm...
Viv Marengwen!
Man lavitès,
Zédjui léjè,
Zépenng pikan,
Pikan volan,
Toupatou alafwa é tout plas an menm tan:
Bò zorèy, bò madjòl,
Bò madjòl, bò zorèy!
Zing!

Sa vré, sa vré manmay,
An Marengwen sé an piti grenn lapousyè
ki près ayen
Mé si'w chaché ba'y an bon tap
Si é sèten ou ké trapé
Zorèy la, flap!
Si é sèten ou ké raté
Moustik la,, zing!
Sa vré, sa vré, manmay,
Marengwen ni toujou rézon.
Mé man pa té fni di sa
Lòs man tann an ti van chanté,
An ti van lévé, an ti van kouri.
Ti van a vini an gran van.
Gran van a an ni pran souflé
I chayé Marengwen a alé
Kon lafimen!

Sa ki fò pasé an lyon? - Marengwen!
Sa ki fèb kon lafimen? - Marengwen!
Ki léjè kon lafimen? - Marengwen!
Ki ayen kon lafimen? - Marengwen!
Dan tout lavi ou fèb, ou fò:
Sé silon!
An ti van pé chanjé tou sa!


pwèm matjé pa Jilbè Grasyan dan Fab'Konpè Zikak, rimatjé pa kounta

Viré monté