Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Sé pas tèt sé tèt ki fè tèt ka pran douvan

Max Rippon

Imajiné tèt té ké ni pòt é founèt
E labriz ka flangé fant a palisad an tèt
Pou fè flè a pòyé channda fè tounikèt, é nakré-mwaré savann
Imajiné, biten kouvé, pawòl baré é sonjé téré, ka déboulé kon tilili
Imajiné solèy lévé ka kléré kaklen ko ti-dlo an fant a kay
E moun ka pasé ka mandé-w, ka-w ka fè kò soufri konsa
Imajiné chaj lenbé épi gwo-pwèl vlopé an boul
Ka varé zyé é débòdé bouch…
E nou pa nòz fè kip ni koré machwa an plat a men
Lé sé pou di wi é kouché nan kabann
Sé tèt ka mouliné mouliné  kon vis-san-fen
Sé konté soliv, gon, pignon é chivi an chanm
Pas malgré loché tèt, somnèy pa ka rivé a bout
Yo pé fè-w kado si kado pou démaré figi
Sé sibi ou ka sibi voyaj lapenn ki ankavé an kè a-w
Sonjé tousa
E di mèsi Bondyé
Ki opozé solèy kléré nan didan tèt

E lésé nonm voyé lokans alé douvan
Menm lè kè ka pléré san
Moun an mwen
Si tèt té ni pòt é founèt ka kay si lakou é gran-bwa
Ou té ké diviné an zyé an mwen
Tout lanmou-la ka boulvèsè kè an mwen-la
Lè  ou désidé kapwé pawòl é pati tiré bò dèyè bayè flo
Chalè a kò a- w ka tigonné lèspri an mwen lè ou olwen
Es sé vé ou vlé vwè lapenn sousolé tanndé an mwen
Sa vré sa pa fasil pou kò fè sa kè vlé
Lè sé enmé ka goudiyé lavi an lanmè kwazé 
Si an té pé gidonnné zyé fèmé an siyaj a tras ou maké
E monté mòn savonné anba gwo-gren lapli
Sé an dé bwa a-w an té-é planté wouziné douvan-jou
Pou fenté sòlèy jisan boulvès fin pasé
An té ké lésé kè an mwen rété fwadi si lèstonmak a-w
E bouch an mwen té ké fèmé zyé si kè a-w ka bat
E nou té ké wouprizè tout ti zévan, bouch koud é sèk
Pou hak pa réisi fè nou démayé sa nou vlé miganné

Max Rippon,
Castel le 26 novembre 2011

 

Viré monté