Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Zongnon luil é mori, pa té janmé lwen

Max Rippon

Artocarpus altillis

Fouyapen, Artocarpus altillis. Photo F. Palli.

Dèyè kaz a manman mwen
Té ni on gwo pyé fouyapen
Apa té on pyé-bwa yo planté, kon vou ki an hanmak
Sé on rasin ki kouri rantré èché sòlèy, an lakou an nou
Dan lé prèmyé tan, i koumansé pa fè on ti boujonné an benn an benn
Yo bay hou kon hou fèt…
I pran sab, kon moun anrajé ka sèklé vyé zèb
Makach… awa!
Foubap kontinyé voyé tij a-y monté tchoké niyaj
Mi nou jòdijou douvan vou, alafrèch pou tann é konprann
E ou ké pwofité menm jan-la,  afòs lanmou nou ké ba-w
Ou ké ban nou pòpòt, pou zanfan pé jouwé bèf jouklé an kabwa
Ou ké ban nou pòpòt, pou manman fè konfiti, ka fè nou kwè nou byen manjé
Nou ké krazé déotwa fè vèt a-w an dlo-lanmè é lalkali é dé gout safétida
Pou dékrasé planché a maléré, ka soutiré mizè
Lè van ké vanté, é ou ké pèd fèy jòn sèk, payé nan laliwondaj
Nou ké balyé-sanblé tout lakou, toupanan nou ka kaché lapli anba zèl a-w
Zanmi ki ni kaz an bwa-di-nò, ké rizé pongnèt a yo,  jistan planché kléré
Dépawfwa sa rivé ou pèd an branch avan mèlba, sa ki té two féba
Sa ki tonbé pa té ni tan pouri atè, ni woulé bòskaf an dépant a mòn  
Vitman présé, nou bann négyon ka gawoulé an koulé, nou fè yo sèvi boul an savann
Souvant fwa, lè lavi té vin pli rèd ankò ki yè, é dlo té pasé farin
Manman dépann on blè-blè èvè gòlèt, pou toudi on bébélé, pou nou té déjiné
Moun di, fouyapen apa on pyé-bwa, ka pòté kon mango oben prinn, pou sèvi désè
Fouyapen-lasa, sé on bopè, ka ba tout pitit manjé, san konnèt kaki papa kaki bòkò
Fouyapen-lasa, osi, sé manjé sèvi an bay pou kochon, lè i bouyi a gwo-sèl, san pliché
Fouyapen-lasa, sèvi vayan nèg kafé, lé jou a konvwa, bèf maré ka bavé anba mouchné
Nou kolé bichèt a sèwvolan, èvè san a-w ka sèvi lagli
Nou fè soulyé an batèm a pòpòt évè fèy a-w
Nou  viv an dé bwa a-w, kon pitit an wòb a manman
Pou ban nou manjé, é gonflé pòpòt an branch, kon balon krévé ka fè siriz
Pou nou té fè désè, sé an pyé a-w, nou ké èspéré sikdòj pèd chalè
Nou pran lonbraj anba zèl a-w, sé la nou ké trésé karata pou fè balansin
Foubap an mwen, doubout an ravin, kanté an lanklo oben an bòdaj a chimen  
 Ki nou vlé, é menm si nou pa vlé, sé anba zèl a manman-poul, pitit ka aprann ponn !

Chemin de Faugas. Castel le 30 juin 2016.
Max Rippon

boule

 Viré monté