Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Sé konsa sa fèt

Max Rippon

Négriyé voyé batiman a yo foré nèg vayan
Jik an zantray a Lafrik
Yo pa pèd tan triyé an rasin a baobab
Yo sanblé ki vèt ki avòté ki matrité
Anmwé  lasasen  bouwo
Yo sèklé
             raklé  
                       sanblé nèg an savann
Swap swap… an lizyè bwa
San tansyon ni penga
Men anba machwa
Nèg ka soufè tribilasyon
Men si tèt
Nèg ka mandé pouki
Négriyé foulé nèg anpilé pa ti-pilo an fon lakal
Zansèt an nou ankayé an mizè
Dousi lanmè èvè dlo pléré
Batiman a yo adan on sèl déchoké larad lésé Gorée dèyè do
On sèl boulvès ki pran lanmè an trèt
Anmwé varèch chouboulé
Batiman ranflé épi nèg ozabwa
Zyé soudé asi péyi pèdi…
Nou pa viré Lafrik do sé zyé an nou ki pèd fòs fiksé gadé
Nou pa té konnèt salté a bouwo
Nou pa té konnèt pratik a yo
Nou té ka vi san likou
E pitit an nou té ka gawoulé an koulé
Sòlèy té ka lévé é jou té ka kouché san kyip ni mouvaj
Yo vin pongné nou astè an péyi an nou san nou té fè yo ayen
E yo maré nou kon kokrèl an filèt san nou té fè yo ayen
Batiman négriyé dékòchté zanganno san klòch sonné
E zanma  flangé dlo blé tchouboum an lanmè
Lannuit fèt an fon lakal toupannan latè té ka fonn
Nou rété vayan bandé kon zo a pwason-awmé
Nèg Bambara kolé-séré èvè dòt nèg mizè anpizé
Nou pèd tè la lonbrik an nou rété téré
Nou pèd non nou té ni lè nou fèt an hanmak
Nou pèd fanmiy ki montré nou fòs a koumbit
Nou tété lang pou nou rété sonjé dènyé gou a manjé
Ki pèd fréchè an fouyé-difé
Nou lonji né pou nou té santi on dènyé fwa
Lafimé  boukan bwa savann kontinyé voyé monté
Nou pa té ni tan di latè ovwa
Yo chayé nou alé kòd an kou
Nou pa té ni tan mandé Binké lawout
Nou ka vwayajé
Sé bityé yo bityé nou san mandé
Sé yo ki maré nou an chivi
Yo èché fè nou pé anba fwèt mé yo pa réisi fè nou péd lèspwa
An mizi Lafrik té ka néyé an déwò-la
An mizi nou té ka pèd lakat
An mizi nou té ka pèd sa nou té yé malgré lité
Nou di « padon mèt » ki fè yo akwè nou té atè
                                        Ki fè yo di nou pa moun pas nou fèt kongo
Nou pa té savé jan yo té mové
Sé yo ki manjé istwa an nou an salad
Sé yo ki fè nou fè konvwa ajounou épi doulè
Mé nou pa rété nuit kon jou ka pléré men anba machwa
Lé pli bòsko pran lavòl é yo mawon bat tanbou an bwa
Lé pli flègèdè fèmé zyé pou rèv a libèté pran boujon an kè a yo
Lé pli wé sizé kwa si bouch
Sispann palé pou palé pa izé
Pou mès é labitid rété ka pran lèv an fon a tanndé
Yo simé nou an tras kon pach a diri bon maché van souflé
Nou pèd lang an nou mé nou pran kréyòl an pawtaj
Yo bokanté non an nou san nou lévé dwèt  
Yo kwaré do an nou ajounou èvè kout frèt     
Sé sa ki fèt
Sé konsa nou fè kay fè flè é lèspwa pousé si sab
Sé sa ki fèt
Sé konsa nou planté lonbrik an nou an péyi Gwadloup
Nou pa vini…
                         mé nou la
Nou bwaré péyi-la èvè tout trélé zanfan a péyi-la
Tan pasé si tan ki fè jòdojou nou pé di
Lévwaz mi mwen
                              Mi vou
                                          Mi nou nonm
Ki blan
         Ki nwè
                    Ki kouli
Mi sé nou rasin maré a menm manman mapou-la
Mi nou ka tété menm sèl a menm vyé mòso moulen-la
Pou rédé-y rété doubout ka lonji lanmen
E sèvi libèté ranm

(Version revue et corrigée, le 23)
Bitasyon Durocher 22 mai 2012                 
Max Rippon

boule

 Viré monté