Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Nou pa ka sanm mé nou ansanm

Max Rippon

Sété an 67
Mwa di mé té paré pou viré bout
Pyé flanboyan té ka pété boukan an bwa savann
Yo volé fèt aw manman pou dé fran nou mandé
Yo fè dé zyé a manman-zanfan koulé san an ravin
Yo fè nou téré-séré lanmò an makout sèl san sonné
Gèl pé zyé sèk…nou mété pléré atè
Kwa si bouch dlo bwak ka chayé zyé alé

Moun ka trapé lanmò…moun ki moun payé atè kon sann
Nou valé doulè floup kon gonmbo ka kapwé lafen
Nou gobé bal a fizi yo ban nou pou plen-vant
Nou kraché brèy atè an dépant a dalo
Ti-wèt é lakou sèvi san an nou
Chimen ka menné lavi bout an péyi-pé-bouch

Nou ni pou sonjé 27 mé…swasantsèt
Pousyè ki an bwa pa touvé branch pou pozé kò  
Tout foufou rété lanké ka fè lantèn si laplas
Sonjé pilo vol gwo mouch blé balonné ék san kayé
Sonjé sété an mé 67
Zanfan lékòl té paré mèt sak pran pòz anba wòch

On sèl po…po…popo…pach
Képi rouj ka payé koutyanm si vi an nou
On nonm bòsko tchansé
Zo chikayé an ti-zing é zobèl
Mwèl koulé désann jik an chivi
Sèvèl payé chwa an tif cho
Manglo blo blo blo
Yonn dé yonn dé
Blo blo blo

Sonjé mé 67 kanmarad
Po…popo…wa-ya-yay
Képi rouj ban nou lèstonbé pou sa ki tan nou
Prèmyé hèlp sonné san sonnkès
Konpè Nèstò tonbé anba bal a fizi a yo
Konmen négyon arèsté viv lavi adan on sèl fap-fap
Bouch fann an wayayay…
Kokozyé gran ouvè ka fixzé niyaj

On déziyèm kou pété bim-bo-po
Sé Pincemail ki pasé pa may
Konmen ki pèdi lavi anba bal a fizi ka flangé kò
Lakou Monbrino anvlimé ka pran difé
Anmwé
           Anmwé
                        Anmwé

Nèg ka trapé lanmò san mandé
Pon a Matlo ka koulé san kon rivyè anrajé
San kayé ka ba mouch manjé an koulé
Manglo kòchté an panchinn a Tarèt an tout ti wèt
Kon rat aladébandad

On fòlman krout a pawòl kwa si bouch ka monté-désann san souf
Mé swasantsèt
Mi dalo san fwé an boulvès
Mé swasantsèt
Ka pran palaviré an mémwa an mwen
Lapenn ka chayé doulè chouboulé bouch apiyé si zòrèy
Bobo ankavé san simé san
Ka fè lèd an tout kò an mwen
Sèvèl an mwen ni mak si mak

Mak a lètch a yo ka fè hokèt an lèstonmak an mwen
Lé an ka tòtyé kou viré do fè dékont a kadav ka pit anba sòlèy
An konté blès yo maké kon chimen-chyen si po an nou
An kontré pawòl moun woufizé palé ka viré mwen do

Zanfan péyi-la
Zòt ki ni lèspwa an pawtaj
Si ni on sèl jou nou pépa las sonjé
Si ni on jou pou nou kwazé jounoun atè
Èk lonnè épi rèspé…
Si ni on jou ki plis jou ki tout dòt jou ka fè latè pèd fréchè
Sé 27 mé 67…
Jou bal a fizi a yo pozé krankran si nou pou
Difé liminé lannwit bougo

Dépi mwa di mé ka rivé
Fwè-gogo an mwen
Chak fwa lanmè-kwazé paka fè wach prangad
É silan bousyè ka pran laplas
Sé takatak a fizi anrajé ka opozé mwen pran sonmèy

Mwa-d-mé-lasa nou ka palé-la pa réisi viré bò
Pou jwen pran lanmen é vakans pozé lank…an péyi Gwadloup
Yo fòsé nou téré sa ki tonbé an tè-gras san nich ni sonné
Yo fòsé nou fouré anba tè é lapenn é mizè  é kòlè é doulè
Nou téré san sonné ki jenn ki avòté
É nou hélé-toufé anmwé an tòch sèk san nòz bouch dékoud

Nennenn
              Manman
                           Dada
                                    Sésé vou osi

Zòt ki kaskòd si lavi èvè kip épi manfou ka sèvi lansan
Dé lèv an mwen rété soudé kon dé gwo kéloyid ka souri on ti rizèt òksidé
An plen mitan figi an mwen kon chajman penn sivoké
Si sé jòdijou sèlman an ka maké pòz poèm-lasa
Pa pougalé mwen pa foré ni fè rétif douvan mwen
Lésé mwen pran chans koumansé détòtyé boyo an mwen

Max RIPPON

31/12/2007

 

Viré monté