Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

...tonbé, ... lévé

Frank Fimber

Manmay!
Ès moun sipozé doubout wè lavi
Épi zyé manmay
Ében pwan wè twòp pli
Anpami vyé menm bagay?

Yo toujou kwè
Lè yo ka tonbé, yo ké lévé!

Gwandè enmen tiwé kalkati anlè lasajès
Èk léchanlib pou fè sa i anvi, pa kon pititès
Wi, sé dèyè yo i ka wè klè pou palé bétiz
Mé mandé’y poutji adan ni kwentif
Pou tonbé lanmou1 èk i ka ba’w èskiz
Mi vwazen la…!
Moun di sa…!
Menm gwandè pli ki sav ki,
Katjil fèt avan lapèy!
Menm gwandè ki di ti ich,
Anyen ki bon pa vini anba-fèy!

Ès sé pa manmay ki jwé yonn bay lòt?
Poutji lasajès pa di gwan moun,
Las fè pyé’y glisé
Èk pwan enmen paski anyen ankò sòt!?

Manmay!
La pa ni lapè
Sa ki fèt fèt, wann yo wèspé!
Yo toujou kwè
Lè yo ka tonbé, yo ké lévé!
Ki yo planté bannann
Ki ni pou dépann yo

Zyé pa sa wè adan lavini-an
Mé pyé sa viwé ola i té an koumansman
Fè dé pa dèyè épi gadé sitiwasyon
Fè pwovizyon ou pa ladjé kon an mawon
Sé yon lansman lafwa2, pwan pwokosyon
Achté an konba!
Pa halé kò’w kon sa!
Kouté manmay-la ki pli dwòl
I ka hélé mwen, mwen, mwen!
Ou pa gouté siksé an djòl
Tann ou, mwen papa, pa janmen!

Ou asé gwan pou sav ou pé fè’y kon kasé’y
Ki wivé lè laba jou ka pasé?
Jan ka lévé kon sòlèy-la
Ti ich pa mélé èk konmen lè yo ké tonbé

Yo toujou kwè
Lè yo ka tonbé, yo ké lévé!

Délè biten balyé pyé’w anba’w3
Kon lanmou
Délè biten bat ou plat a tè-a
Kon lanmò
Mé katjilé asou ti manmay-la
Ka kouwi, souwi
Magwé yo ni mak èk mal

Lè ou ka tonbé, pa kwè ou fèb
Fèblès ka vini si’w pa lévé

Lévé!

Fimber Frank
Févwiyé, 2018

Nòt

  1. Fall in love [Annglé], Tomber amoureux [Fwansé]
     
  2. Leap of faith [Annglé], Acte de foi [Fwansé]
     
  3. Swept off your feet [Annglé], Balayé vos pieds [Fwansé]

 

boule

 Viré monté