Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Tèmitan1

Frank Fimber

Photo Francesca Palli

La pa ni pyès dé jan ki menm
Èk sa pa yon pwòblenm
La ni divès kalité flè an yonn jaden
Èk bèlté-an fè nou wété estébèdem2

Si flè sa twapé an tèmitan
Koté yo ka lévé épi yonn a lòt
Asiwé, nou sa kwéyé an tèmitan
Koté nou jwenn pa dé diféwan papiyòt
Tout sé pa sa ou-an
Tout sé pa sa mwen-an
Mé tout sé sa nou-an
Lagwandè-an tèmitan
Tèmitan nou

Tanzantan lèspwi-a nou ni mennen
Lou tèlman i pa sa bwennen
Nou di:
menm si mwen twapé lafòs pou twennen’y
Pikan wòz-la té ké pitjé'y
Épi mwen pa kay enmen'y

Mé on bon zougou3 kay fè kò mò-a dansé
Sé sa nou bouzwen jis pou lansé
Kon sa, annou mété lapo épé nou
Si nou twò sisèptid
Jòdi-a nou kay jwenn an tèmitan nou
Mwen vlé wè’w kon labitid

Lavi ka mandé bay épi pwan
Sé sa ki fè nou ké boukanté pawòl
Lavi ka mandé bati épi kasé
Oti adan mantjé, lézòt-la ajouté

Lè nou ni twavay
Ou ka fè lanmwatyé’w èk ay
Apwézan pou wèsté an chikann
Ou anvi dézi mwen pou désann

Sous4 twanblanntè-an ka koumansé twanblad-la
Asou tè-a nou di: i pa té gwasyé malad-la
Sa vwé, paski i anfondwé maladi-a
Pou fè kanmawad hòd sé lèlmi-a

Ou wè fòs mitan latè-a
Kwazé gadé pou kò
Kwazé kwéyans

Lè nou wivé la, nou kay
Bati an pil sipò
Bati konfyans

Ès ou pawé pou jwenn asou yon tèmitan?

Fimber Frank
Janvyé, 2018

boule  boule  boule

 

  1. terrain d’entente [Fwansé]; middle ground [Annglé]
     
  2. égawé [Kwéyòl]; abasourdi [Fwansé]; dumbfounded [Annglé]
     
  3. pitjé [Kwéyòl]; piquer [Fwansé]; prick [Annglé]
     
  4. épicenter [Fwansé]; epicenter [Annglé]

 

boule

 Viré monté