Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Matant di

Frank Fimber

Pa kasé bwa an zòwèy
Èk pa di’w pa tann
Zòwèy pa janmen fen
Sé la denmen ka pann

Matant di:
Fè mé pa béwé!
Lonjé'y mé pa janmen pété’y!

Lè mwen té piti, latè-a sanm gwo tèlman
Benyen biten pou fè èk gaté tjè-an
Mwen té ka kouwi épi soté
Lè mwen tonbé
Matant mwen bay mwen dlo sikwé
Padan i di, fè mé pa béwé
Sé ich, abiyé an soulyé gwan moun
Mé maché épi pwokosyon
Pasé lanmòd
Paski pwan an so
Sa kasé pasé zo

Apwézan mwen débwiyé bati yon lavi
Mwen sav i ki mèt pou vizé ho pasé ki
Dépi lanmen mwen té ké pèmèt
Menm si yonn dwèt
Sé pou hédi kò mwen san falfwèt
Lonjé'y mé pa janmen pété’y nèt
Kon moun matwité sé diféwans fawouch
Vawé kay-la èk pwan an kouch
Pa di pé la boug
Anpéché fè pousyè
Lè mété zòt atè

Asiwé-pa-pitèt, lavi pa pou viv an zékal
Afòs-afòs, tjenn tout bagay égal

Menm lè lanné-an ka konté an pil
Èk son ka désann an katjil
Sé pawòl sala ké andjélé tantjil
Pa kasé bwa an zòwèy
Èk pa di’w pa tann
Zòwèy pa janmen fen
Sé la denmen ka pann

Mwen di:
Pa chayé kò'w twòp
Paski twou-a douvan mal pwòp

Fimber Frank
Désanm, 2017

boule

 Viré monté