Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Wilson Bégué

Enfants

Rodrigues 2006. Photo F.Palli

kan mo ti zanfan dan Rodrig
mo ti kontan marsmarse lor laplaz
sirtou dan tanto
zis avan soley plonze
avan mama appel mwa
pou get mo refle dan lasyet
kan mo ti zanfan
lor laplaz Mourouk
ti ena boukou touris
zot fer mwa grangran sourir
dir mwa "beau jeune homme"
dir mwa mo "kute"… "schön"…
fer mwa mari fyer
sirtou kan touris-la enn ti mam’zel
mo get so lizye ble so seve zonn
so tete roz
gayn gidigidi anba sintir…
dizan plitar
dan Bordeaux
lepok koko ti pe kabose liniversite
mo ti kontan marsmarse lor laplas
sirtou dan granmatin
zis avan soley leve
kan enkor fer nwar
pou pa tro fer tas dan dekor
dan Bordeaux
lor laplas des Quinconces
mem granmatin
ti ena boukou zokris
zot get mwa
zot soupire lev lizye
pa dir naryin
nek lev lizye me dan zot lizye ble
souvan mo finn tann "negro"… "zako"…
gayn gidigidi kot lamour prop
bon
aster kapav mwa ki paranoyak
mwa ki pe ekzazere
kapav !
antouka
zame pa finn tann "beau jeune homme"…
bayo
vo mye zwenn ar Blan lor laplaz Mourouk
– toutou touzour fezer dan so lakour –
me pa grav
mo pena rankinn
pena koler
mo zis anvi riye
riy zonn
dakor
me riye kan mem
parski tan ki ou riye
ou an vi
et tan ki ena lavi…
anfin

ou konn laswit

Viré monté