Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Andidan’w (twapé kò’w)

Fimber Frank

Reggio Calabria, Italie. Photo Francesca Palli

Katjilé asou otan ou voyajé touléjou
Èk mandé kò’w si’w alé toupatou
Mandé...
Ki distans mwen ka alé andidan mwen?

Ou pwan aviyon pou vizité lòt péyi
Mé ou pa asid pou konnèt poutji
Mandé...
Poutji mwen pléwé èk tjèk tan wi menm biten?


Ki mannyè ki fè mwen fè sa?
Ki mannyè ki fè mwen pa menm kwè mwen fè sa?

Sé tjèksyon ou sa wéponn tousèl andidan'w
Chak wépon ké édé’w twapé kò’w
Délè sé pou’w ni pou gadé déwò
Pitèt an ti kozé épi manman

Pòté tout wépon épi’w asou voyaj sala
Si yo ka mal mennen'w kon malad
Chonjé: sé pwèl chyen ka djéwi mòsi
Èk fouyé-a sé pa moun ki twòp vit

Fok ou wété épi’w pou tout tan
Pa vlé wété épi étwanjé-an

Pyété, pa chouboulé
Fouyé lavan’w, andidan'w

Fimber Frank
Gwinad, Òktòb 2017

boule

 Viré monté