Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

GRAN MÈSI PÈP GWADLOUP
POU BÈL PALKONDUYIT
OU BA PAPA YAYA

Papa Yaya

Bèl ki bèl palkonduyit Kayenn lanméri é an simityè KAPESTE-BELO jenn kon vyé ba Jéra LORIYET 18 é 19 Out 2006.

Penn é chalè pasé an tchè é wouji zyé mé touplen RESPE E LONE maké chak jès pou on dènyé fwa saliyé PAPA YAYA , gran mètamannyôk an lang kréyòl, mèt a mètlékòl an péyi Gwadloup.

FÒS POU MEMWA AY

Péyi Gwadloup douwé pran déy san similak: dépi 16 Out gran nonm-la alé pou bon. Si do mi li ka vwayajé si lòtbò zyé pa ka vwè. Non di kraz! San bwi ni tronpèt san soulyé, pòtplim ni valiz, alèz trankil on pliyan ay i fèmé zyé ay é alé san tanpisouplè.

Onè é Respé pou on si gran nonm péyi-la ban nou.

An tan négriyon, an bon timoun Twochyen Twa-Rivyè ki li té yé, I té aprann ranmasé mizè kon lanmè toulongalé ka pòté sab. Janmé i pa las chèché valè tout lanbikwit lavi kaché pou fanm é nonm si tè.

Pou kankannyan Jéra LORIYET, gran grèk kréyol, gran mètlékôl mistikorasyonalis, sété on nonm pli fann ki félé, ki a fôs fè kouyon, fin pa pèd sèpèt é têt ay. Pou moun ki jété zyé si li, si travay ay, liv ay é kouté li kozé, pou nou ki pran tan maché si tras ay, sété on nonm avè «on  gwo tchè  kon sa», on savan, on jéni.

Menm si nou ni a pran é lésé, pa ni a valé lang: PAPA YAYA an tout jan , sé on moniman pou Pêp é Péyi Gwadloup.

Onè é Respé fò nou montré é vanté valè ay pou nanninannan.

Lè blakatak fini: Jéra LORYET pa van. Sé on nonm ki fè nonm. Sé on vi touplen, on istwa, on lékôl, on chaj liv é dokiman, on filozofi, on papa zanfan, on karé tè PAPA YAYA. On nonm doubout, on vwa ki pòté lwen andèwò péyi Gwadloup.

Fo pa nou oublyé: jòdi sé pitit a yè, mé grandè a dimen ka konstwi lè konsyans a yè ka ban nou fòs tan ki fo é la i fo pou transmèt tôch é chaj ki ka fè on pèp gadé tèt dwèt jénérasyon an jénérasyon. Pou chaj liv la gran nonm Péyi-la lésé, jénérasyon é jénérasyon douwé mété péyi-la doubout avè tout matéryo ki i tini adan-y. La, ni dékwa wouvè kabèch é trasé chimen pou fanm é nonm péyi-la konprann kijan fo aprann konstwi lespri Nasyon Gwadloup si ban lékòl Péyi Gwadloup.

Pa ni kilé dèyè kon wasou: jòdi fo tousé manch an balan, lòd, klèté, konsyans é volonté pou konstwi dimen. Annou fè mannèv pou, si bik mémwa i lésé KAYENN KAPESTÈ BÈLO, monté on solid

Fondation Lauriette Gérard

  • On organisasyon pou dirijé é mèt an valè «Espace Papa YAYA».
  • On zouti pou fè lyannaj mémwa, kilti é bokantaj konésans avè noumenm ki andidan péyi la é moun andèwo.

Woulo bravo pou PAPA YAYA, nonm ki pa janmé bénékaki!

Si i pa té sòti si chimen a yo pou i té trasé ta-y, jòdijou nou pa té ké savé ki chimen pran é anplasman chwazi pou rivé konstwi LÈKÒL GWADLOUP.

Mèsi onlo LORYET Jéra: ou té gran mètlékòl. Ou ké rèsté ON GRAN NONM pou Pèp é Péyi Gwadloup.

Onè é respé

Fòs pou mémwa ay

An non komité pou mémwa Papa Yaya
Prézidan ASCOLAG

Carlomann BASSETTE
31 juillet 2006

Crabe

Papa Yaya : dernier KOKORIKO !

boule

 Viré monté