Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Simenn kréyol
Lakadémi gwadloup :

Chanjmandè o péyi

 

 


Chanjmandè à Dolé

par Claude Fred SAHAÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo F. Palli

Sofaia

En ce mois d’Octobre, la Semaine Créole de l’Académie de Guadeloupe se penche sur le changement d’air, ou tourisme local au pays en temps lontan… voici un texte enchanteur écrit par Claude-Fred Sahaï, Guadeloupéen vivant à Paris depuis nanni-nannan qui nous narre ses souvenirs d’enfant pointois découvrant les sources de Dolé-les-Bains, une atmosphère qui pourraient inspirer nos promoteurs d’éco-tourisme ou de séjour chez l’habitant, avec l’habitant, tout comme l’habitant…

SK-2010, Simenn Kréyol lakadémi Gwadloup, ka bat asi sijé a «Chanjmandè o péyi» - kivlédi kijan ti-moun anvil téka viv vakans a yo aka fanmi, oben zanmi a fanmi, an komin, bodlanmè, obo rivyè, éskisansui. Ka’w sav, pétèt dèmen tourizm ékolojik an nou ké pran on dot balan, é nou ké wouviv sa !  Mi on pasaj on boug Gwadloup ka viv an frijidè-la maké asi souvèni a chanjmandè a’y a Dolé-les-Bains, ki jodijou divini sous dlo Capès.

Sa té ka komansé on bon kilomèt avant transpò an komen dépozé nou: on lodè à pyé-monben avè tout sé monben-la krazé si wout là! 

Dé viraj avan pyé-la, lodè-la té ka pran mwen, i té ka lévé koupé somèy an mwen dousman: vakans ka komansé aprézan... Senk ou sis viraj ankò, é sété pon rivyè Dolé - dlo glasé! Apré pon-la sa, basen piblik, tout moun té pé bennyé adan'y, pon moun pa té ka arété pou nétwayé basen-la. Moun té déja malpwop et sanfouté...

Cha transpò an komen-là té ka dépozé-nou la. Nou téka mandé'y kònè dè ou twa fwa pou avèti nou ka rivé. Chofè-là è ka fè'y, ou pa fè'y... (té ja ni kouyon é pa kouyon, "nèg' pa envanté ayen"...

Pou mwen pa té ni pon poblèm, gran-manmam mwen pa té bouzwen manman mwen avèti an lèt rèkomandé an tè ka vin. An té sèten Alice téké la, pon moun péké mandé poukwa an vini. Lè-y kè vwè-mwen, i ké kriyé Manman, mi Klòd épi sé tout. M'man Gabi kè seré-mwen, mandé-mwen nouvel a manman, et pi sé tout.

Alice, ti-sè à papan mwen, pli jenn qui mwen, pa tè enmé mwen kriyé-li Tata ou Tati... Mwen non plis. Nou té ka di kouzen, kouzin.

Dèmen nou ké ay bennyé an basen piblik, M'man Gabi ja mandè on boug Dolé vin lavè basen-la.

Sanmdi kan Papa Jo ké rivè, nou tout ké kouri, mwen dènyé. Lè'y ké vwè-mwen y ké di:  héhé! Mi on boug an plis!  Moustach a'y ka piké,  ka santi sigarèt.

Si lè pli gran la osi, nou ké pé ay bennyé Rivyè Solda. Dlo-la tro fwèt,  ni on lo grand pyè-bwa obò rivyè-la... Pa ni on lot moun fammi annou konnèt ki ka vin bennyé la, vwazen ouben moun bien.  "Tout moun pè vin" - sa vlé di moun pétèt "pa bien",  nenpòt ki biten pé rivè si lé pli piti tou sèl - pa té bouzwen plis détay...

Nou tè ka bennyé otan nou té vlé an basen piblik, jiskan fanmi an nou té ka kriyé "Sé timoun-la, zot' pa fen jod'la?.." Fouyapen, ziyanm, patat, adò (ès zot konnèt adò ankò? An sèten onlo pa konnèt), pa tè ni ayen nou pas té enmé... Menm dé foi, lè sété on biten nou pa té konnèt, nou té ka ri: "Sa ki pa ka tchouyé ka angrésé, alòl"? é nou té ka fouté an kò an nou.
Kaz-là  pa té gran, i paté "tout confort"... I tè  en bwa, asi on mòn, é dèyè kaz-la... té ni on gwo-gwo wòch granit près pli gran  ki kaz-la!

An po'o  dit zot:  téren-la?  On mòn. Mé on MÒN menm!  On mòn an pant menm... Sa vlé di gwo woch tè pé woulé nenpòt ki moman, krazé kaz, krazé nou, déboulé asi wout Lapwent-Bastè!  Men an tan la sa, tout moun té sav qui tini on Bondyé pou Maléré... Alò nou té kontan, nou té  ansanb, épi sé tout.

An ho mòn-là dèyè kaz-là té ni on kannal, ki té ka voyé dlo an basen piblik. An ja palé-zot basen piblik, mé kannal-la té ka pasé anlè téren an nou, dlo a kannal-la sa, sété dlo a basen l'Hotel Dolé, on bel pisin péyan avè kabin, jaden, on bel ti koté pou touris (éwi, déja!..)  

Donk, lè lè pli grand té la, nou tout nou té ka montè téren-la jous kannal-la, nou té ka machè asi bò a kannal-là, yonn dèyè lòt, pli gran douvan pli piti o milyé, é on pli gran an bout dèyè... Nou té ka woumonté kannal-là jous nou rivé an pisin-là..! Sé sirvéyan-là tè konnèt fammi an nou, yo pa té ka di ayen, nou tè janti, ti-moun  bienélivé (éwi, yonn té ka souvéyé lòt, é... si on pli gran té foutè mwen on kalòt, a paté pou mwen ay rakontè... zot konprann mwen, sèten...)

PISIN-LA! Sé ti-moun-la!!  Pisin-la... Dlo téka sòti à plizyè koté an fon à pisin-la, é flè, bel plant, yo té ka tayé chak koté basen-la... Té ni plizyè sous. Nou té ka bennyé, najé... Vréman, pa té ni ayen pli bel ki sa...

Yo té ka fèmè pisin-là tanzatan pou nétwayé, men avè tout sous ki té ni, sété dlo kourant, alò la, an pè di zot kè dlo-là té bien pwòp...

Lè nou tè bien bennyé, nou té ka woutouné toujou obò kannal-la: dlo a kannal-la té ka kouri toultan, piskè sété dlo à sé sous-là an ja palé zot...

Pou woutouné, nou té ka pran menm chimen. Pétèt, jou-là sa an té tro eksité, tro bennyé... ou? Pa té ni zafè a bwè wonm obòdlo, an té ni 10 zan... Antouka, an glisé obò kannal-la (an fon a'y  sété labou), é... ON MAL KRAPO  ka woulé zyé, gonflé vant…! Tout moun ka ri, sòf mwen, an sòtin an pa konnèt koman, kouri, rivé avan tout moun anba an kaz-la...

Lè'w vwè yo té ka palé woutouné Lapwent, menm si sétè on sel ki té ka pati, nou té ka komansé vin tris. M'man Gabi li-menm té ka komansé lésé pasé tout bétiz nou tè ké pé fè sé jou la sa. O rètou... Pyé-monben?.. Franchman, an pa ka sonjè si an té ka menm éséyé santi'y, si i té ni on lodè... Pétèt i pa té ka santi ayen...

An byen vwayajé asi latè, an vwè onlo koté, an montré ti moun an mwen plizyè koté, an menné yo an Gwadloup, an di yo pa tin pli bel koté... Yo vwè, yo janti, yo di mwen "Papa tu as raison..."

An sav yo péké jen vwè Gwadloup kon mwen, an pé pa di yo "an tan lontan"... Yo gran, yo sav gadé, konparé. Yo ka gadé mwen, an ka santi yo tris pou mwen, lè an ka vwè moun sali péyi an nou, moun vin avè kannari manjè si plaj-la, é jété restan diri-pwawouj an pyé résinyé...

Yo pa touvé pisin Dolé... Dlo-la an boutèy: sé ti-moun la ka kwè mwen kanmenm, lè an té ka di yo dlo-là té bel...
Nou pa té anvi pisé ni kraché adan'y.

Claude Fred SAHAÏ, Paris Nord.

Grand Bassin

Photo F. Palli

boule

 Viré monté