Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Manmay annou li kréyol kréyol matjé

Jude Duranty

Notre collaborateur Jid, qui depuis 2008 propose la chronique Kréyolad nous propose un focus sur ses publications en langue créole qui sont diverses car s’adressant à la jeunesse mais aussi aux lecteurs adultes. Chaque semaine du mois d’octobre nous aurons à découvrir voire redécouvrir des thèmes différents par le biais des livres en créoles.

Jédi 8 oktob 2020

Simenn-tala nou ké palé di woman matjé-a ja mété déwò. An woman, an rakontaj sé an teks pli long ki ni pliziè paj. Sé osi an istwa matjé-a envanté kidonk sé an kréasion sòti an limajinasion’y.

Premié liv-la Zouki bel zouti paret an fransé épi tit Zouki d’ici danse kay Ibis Rouge an 2005. Man té oblijé kréyé prop mézon édision-mwen (Edision Zaboka) pou Zouki bel zouti té paret an lanné 2011. Malérezman sé pa anlo moun ki konnet-li pas poko ni anlo lektè ka li kréyol-la nawflaw.

Déziem liv-la sé Sansann sé an liv éti té ni plis siksé pétet pas i pli kout épi an senkantèn paj.

Sa vré pou nou matjé liv fok pétet ni plis lektè ka genyen liv-la sirtou lè sé nou menm ki fè liv-la, sa yo ka di oto-prodiksion. Es nou paré pou sa?

Nou ka ba zot dé ti-mòso an chak.

Zouki, bon Zouti

Manzè Zouk, chapé désann anvil. Dapré manzel, sé jenn-jan bò lanmè-a, sé té dé ti badjolè ka ponmlen épi dot lèkètè. Manzl gad lajè tol-li, limenm ki té adan’y la, i té pè. I di: «Abo di abo fè, man pa anvi pies ti kenken, ni pies ti yéyé vini dansé pies kalté model vidé épi mwen, dann!»

Sé ki manzel té an donzel ki té bel kon an dimwazel ka bat zel douvan an vié mel. Asou manniè fè, sé jan isi a. I santi ki la poko té ni pies boug solid ki té pé bay satis ek otjipé di kapital-tala.

Lè’w wè Manzel té ka maché, chak ponm-fes li té ka fè an lo ba chak moun, kon péchè apré lasenn. Ou té pé tann: «Mi ta’w… Mi ta mwen.» P. 9-10

Sansann

Sansann pa té rivé aprann li. Anlo fwa, mètres-la té ka fè’y répété menm bagay-la, akondi an jako-répet, an vié liv déchiré, oben kon an rara lasimenn-sent.

Misié pa té djè enmen sa pies toubannman. Monboug té filé, ou tann ! pasé an kouto filé lé dé bò. Plis ki an koutla yo pasé asou mel. Kisiswa sa ou té fè douvan’y, lè ou wè i té désidé fè’y tou, asiré i té ka viré fè’y lamenm.

Mé zafè li sa  pa té an sans-li. Lakay manman’y, li pa té janmen estasioné, jijé wè rété. Sa ou té pé trouvé la, sé té pito ranyon kabann, oben matla fet épi kabouya.

Mètres-la té di’y, fok  a tout fos, i aprann li. Lè man palé zot di mètres, fo pa zot kwè sé kon dan lékol piblik jòdi. Sé pa sa pies. An tan-an, lékol sé té Bònsè ki té ka fè sa i té pé kon i té pé, bien malman. Manmay, sé pa pas yo ka kriyé’y Bònsè, pou zot kwè sé té an masè. P.17-18

Roman transbòdé: Siklò Igo, Véranda-a

Siklòn Igo   Veranda-a

 

*

 Viré monté