Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

KREYOLAD 388

Dlo débòdé

7. Octobre 2011

Jid

Mèkrèdi pasé ou sé di dlo a fè sé ki té an gou’y. Pabò Kabé i frakajé plaj-la épi konmen restoran. I jik antré Marouba.

Mé sé pa dan linò selman pas Lanmanten Lalézad viré débòdé. Otomobilis ka vréyé pié, yo di atjelman, dlo ka dépasé farin, yo pé pa tjenbé. Lamwenn ti-gout dlo atjelman lawout la koupé. Enjéniè a fè bel chimen, bel lotowout mé yo pa fè lè pou dlo a pasé. Dlo a pa ka distrè i janbé lotowout la pou’y désann an lanmè.

Ni an manman ki ni twa tibolonm I té bien anmèwdé pas I té ni randévou épi povizè a. Misié pa permet sé ich li a antré an lisé a. Ni yonn ki ni nat, lot la fè tres kon an ti-fi, é dènié a ni loks kon an rasta. Dépi toupiti, manman-an té bien tris lè yo té pou antré latit. Atjelman, sé mésié ja gran mal neg, sé yo ki désidé gadé chivé yo anlè tet-yo.

Povizè a di yo rété bò kay-yo épi tet chadron yo. Ni yonn adan yo ki réponn povizè a chou pou chou:

– E ga sa frer, nou ka fè sa nou lé épi tet-nou. Tet ou sek, épi an youl ka kléré kon an zaboka vet, nou pa ka di’w kité chivé’w pousé. Alow frer, ou pé ké opozé antré!

Sé mésié ni lentansion fè an mobilizasion pou yo pa pèsékité-yo. Povizè a di sé le règleman, mé yo pomet li réglé zafè’y ba’y.

Gran nonm lan faché pas sé jennjan an ka palé bay kondisiré yo té élivé kochon ansanm. Jistiman adan zafè kochon an, Matinik épi Gwadloup ni an ti-kochon ka nouri asou zafè por la.

Marilis panché ko’y asou sa, mé kom i chansé akondi kochon lavey-nwel , i fè an kout Pons-Pilat. I lavé lanmen’y ek i di chak la ni nésésité’y. Matinik ni an gro pow épi kontènè, Gwadloup ni an pli piti kosto kon an kochon planch.

Manmay ban mwen sispann matjé kréyolad la, pou pèsonn pa ni a balié dèyè pié-mwen kon yo fè an kandida ki ped sadin épi karang. Man pa anvi yo fésé an kout balié an rel do mwen, kidonk man ka bout isi a.

Jid

crabe

Sommaire Kréyolad

 Viré monté