Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Fanm

Christian PRESENT

Fanm
Man enmen-w
É délè an ka pèdpyé
Lè ou ka mété-mwen anlè do
Fanm
Dépi nanni-nannan nou ansanm
Pa janmen fè wè zétwal an ba kout san
Lavi bèl lavi rèd ; i ka monté é ka désann
Man ja fè-w pléré ; man ja fè-w séré pou pléré
Lavi lorizontal ka ba-nou kou vertikal an tèt
Pété pyé pa janmen di lavi fini,
An sou sé an sou ; an mòso pen sé an mòso pen
Mè an lanmen ka lavé-lòt ka miltipliyé-y dé fwa
Ou ja pitjé-mwen pichonnen é chatouyé-mwen
Lanmou bèl a dé é tou sèl man ni tròp katchil
Tou sèl man ni plis difikilté kléré chimen-mwen
Fanm ou an didan tjè-mwen kon an bouji an mitan lannuit
Kon an larkansyèl ka bwè la pli tjè-mwen
Iyè sé an doulé ka fè grantéka an lèspri-mwen

Lanmou zwèl séré
Lanmou o-gran-jou
Lanmou doulè
Lanmou griyin-dan
Lanmou difé
Lanmou a katrèdmaten
Lanmou kolé séré
Lanmou zyé dou
Lanmou lakou lékòl
Lanmou menyen tété
Lanmou premié lanmou
Lanmou apré travay
Lanmou adan chanm lotel
Lanmou tjè rèspé
Lanmou sovaj
Lanmou sòs-chyen
Lanmou loyon-péyi
Lanmou kontchibin
Lanmou tjè-ka-mandé-padon
Padon pa ka djéri
Mè padon ka ouvè zyé
Asou dézòd tjè-nou
Fanm
Lanmen-wfèt pou karésé
Pou sipòtétjè ka trilbiché
Fanm

fanm mwen fè soufè
fanm ki fè-mwen enmen lalin
fanm ka fè nonm souri
fanm ka fè tjè nonm bwété
fanm an didan tjè soley
fanm réyon lapli fè-mwen pléré
fanm ki fè-mwen manti
fanm ki ni twa tjè
é ki pèd dis
fanm ki fè mwen vwayajé
volé dan syèl
fouyapen la vi fèt ba nonm
fanm kò san/ fanm zyé krévé
lanmou nonm pa fèt pou lanmou
fanm do maogani
ka sipòté doulè ich san katchilé lè
défwa ou ka mandé twòp
défwa sé kouraj man mantjé
pou sav fanm sé chatenn
vini pli pré, pli pré
pli pré batman tjè-nonm
pli pré batman tjè-fanm
pli pré batman lanmou
pou tou sa nou oubliyé di kò-nou
pou ta sa lavi kay pòté ba-nou
Man bizwen an Fanm
pou nou konstrui an volkan ansanm
Man lé enmen an fanm
pou-li /pou-mwen /pou nou lité ansanm
poézi
anmizi-anmizi
ka korijé
pawòl ki ka piéjé
Tjèan silans

Christian PRESENT

boule

 Viré monté