Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Dikté kréyol lavil Préchè

(Proposée par le Club La Perle du Prêcheur)

Jounen Entènasional Kréyol, mardi 28 oktob 2014, dizè d’maten

An ti-parsel «Zouki, bon zouti» Jude Duranty

Manzè Zouk, chapé désann anvil. Dapré manzel, sé jenn-jan bò lanmè-a, sé té dé ti badjolè ka ponmlen épi dot lèkètè.

Manzel gadé lajè tol-li, limenm ki té adan’y la, i té pè. I di: «Abo di abo fè, man pa anvi pie ti kenken, ni pies ti yéyé vini dansé pies kalté model vidé épi mwen, dann!»

Sé ki manzel té an donzel ki té bel kon an dimwazel ka bat zel douvan an vié mel. Asou manniè, asou gadé asou manniè fè, sé jan isia. I santi ki la pòkò té ni pies boug solid ki té pé bay satis, ek otjipé di kapital-tala.

Lè’w wè Manzel té ka maché, chak ponm-fes li té ka fè an lo ba chak moun, kon péchè apré lasenn. Ou té pé tann: «Mi ta’w… Mi ta mwen!»

Déplasman-tala té ka pétayé kon fey koko dan an boukan, toupandan ou té ni an bon ti lodè bazilik mélanjé épi kannel té ka chèché vitman présé an ti plasman adan tou nen’w, pou’y té enstalé kò’y san boulvèsé, san tren ni dézod.

Fanm kon nonm té ka viré tet-yo gadék, pou té bat lakat. Yo té ka ouvè bouch-yo pou té mété dan-yo lanblanni, oben mété an kaset adan djel san dan yo. Kivédi, lè manzel té ka pasé ou té andwa wè’y, pas i té ka penn dlo zié’w épi an koulè espésial.

Té ni twa gran-nonm an tjos-la. Yo pa té an chanjmandè, mé yo té pito té ka fè van pasé anlè yo. Konm sé pa té kannaval, yo pa té ka gadé mas pasé, mé yo pito té ka makrélé zafè moun anbèn. Lè yo wè Manzè Zouk paret kon an pies-siléma, tout kò-yo anni sanslé toubannman. Ni yonn anpami yo ki rété flijé kon an sou trip yonn-dé jou.

boule   boule   boule

Viré monté