Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Paj wèb Kapès Kreyòl salye komemorasyon 150tyèm anivèsè
prezans Endou yo nan Gwadloup. Respè!
(kreyòl ayisyen)

Poème de Rabindranath Tagore

traduit par Jean Armoce Dugé

cobra

Photo © Chantal Boulanger.

Poème de Rabindranath Tagore traduit par l'écrivain haïtien Jean Armoce Dugé en hommage à la commémoration de 2004 en Guadeloupe, sur une proposition de Jean S. Sahaï.

Koté lentèlijans pa gen réprimann é koté k pa gen tèt bésé,
Koté lakonésans lib é libè,
Koté lemonn pa fè miyèt moso pou fòme ti klwat prèske san pasaj,
Koté mo yo pran nésans nan rasin sensérité,
Koté jéfò san rété ap konstui létènité ki pa ka défèt,
Koté larézon ki koulè limyè pa kité tradisyon anpwazonnen l,
Koté lentèlijans, sou kontwòl ou, ap vansé pou pi douvan sou wout réfleksyon ak aksyon
ki pa sispann bay lébra,
Nan paradi libèté sa a,
Papa, pèmèt péyi m lévé tèt li gadé.

traduit en créole haïtien par Jean Armoce Dugé

lotus

La olak l'espri a peur arnien é olak la tet' é ho porté,
La olak sak on conné é lib',
La olak la tèr é pa coupé en ti bout' colé un' su l'ote,
La olak lé mo sor o fon d'la vérité,
La olak l'éfor san fatig va oti k'cé parfé;
La olak le couran d'la rézon écléré é pa perdu pou la vi dan l'étan de carem' vid' é sec olak na pa arnien,
La olak l'espri ke té ki guid' va tou l'tem you l'agrandi d'sak on pense é sak on fé,
Dan s'paradi d'liberté, 
Mou pèr, vèye ke mou péyi rouve sé yeu.

traduction en Patois St Barth
par le Comité de Liaison et d'Application des Sources Historiques (CLASH

lotus

"Our Tryst With Destiny"

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments
by narrow domestic walls;
Where the words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way
into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by Thee into ever-widening
thought and action--
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

Rabindranath Tagore National Poet, Freedom Fighter

lotus

Là où l'esprit est sans crainte et où la tête est haut portée,
Là où la connaissance est libre,
Là où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes,
Là où les mots émanent des profondeurs de la sincérité,
Là où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection;
Là où le clair courant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume,
Là où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action -
Dans ce paradis de liberté,
Mon père, permets que ma patrie s'éveille.

R. Tagore, Gitanjali, traduction française d'André Gide:
L'offrande lyrique. Paris, Nouvelle Revue Française, 1913.

lotus

Message d'Emmanuel Védrine, chercheur, écrivain et poète haïtien vivant à Boston, USA :

Pandan dènye tranblemanntè ki te sekwe peyi Zend, mwen te fè koleksyon rad epi pote yo nan yon andwa espesyal nan inivèsite a (University of Massachusetts-Boston) pou te voye la. Mwen trè fyè de etidyan Endou yo ki vin isit Ozetazini pou etidye; yo pami meyè etidyan ki travay pi byen lekòl. Yo bay edikasyon anpil enpòtans. Yo se yon modèl pou minorite Ozetazini.

Nan fon kè m, sitiyasyon ekonomik peyi Zend frape m ak gwo popilasyon moun yo genyen; mwen toujou rete an kontak ak natifnatal peyi sa a pandan 20 dènyè ane ki sot pase yo.

Youn nan doktè fanmi an sot nan peyi Zend. Li se yon gran doktè ki te ede m an 1993 ak yon pwoblèm respirasyon (yon blòk san te bloke kèk kote nan youn nan twou nen mwen akoz yon fredi m te trape. Bon, pou ti krik ti krak doktè isit mande pou fè operasyon.

Men mwen te pale ak li, epi di: «chak maten, mete dlo cho nan yon bagay, ouvè yon sèvyèt sou tèt ou epi respire vapè a tank ou kapab.» Se te gerizon m!

Emmanuel Védrine

Viré monté