Entelektyèl Komokyèl

Emmanuel W. Védrine
  

Mesyedam, bonjour !
E lè nouvèl ?
Non mwen se Doktè Entelektyèl Komokyèl
Mwen fèt Ayiti Tonma.
Mwen gen yon dal ak yon pakèt konesans
Nan domèn Pa Konn Fè Anyen
Ak plizyè diplòm mwen pran
Nan Inivèsite Wazif
Mwen dekwoche yon metriz
Èks-Lèt nan Filozofi
Grate Santi
Fini m te fin diplome
M al fè plizyè estaj kay Doktè Joujou Lakonmedi
Msye se yon Espesyalis Toutis Entènasyonalis,
Yon zotobre byen repite nan domèn nan.
Mwen chaje ak plan pou m al devlope Ayiti.
Mwen pa nan politik
Men m sipòte
Kèlkeswa gouvènman k monte
Pou gouvène lapatri.
Mwen pa renmen wè pèp k ap pale
K ap revandike, ranse pou ti krik ti krak
Epitou lè m ap fè bèl diskou
Pawòl tafya an franse
Moun sa yo pa tande.
Apre tout konesans mwen,
Inivèsite Bòkyè
Ban m yon doktora nan Syans Pa Konn Fè Anyen
Ak anpil lòt gwo diplòm nan
Syans Tann Blan Vin Fè.
Mwen pa nan Politik, se vre
Men ou pa janm konnen kote dlo pase
Li antre nan bwa joumou.
Sètadi, si se ta dezi pèp la yon lè
Pou ta chwazi m kòm lidè
Ke sa volonte swa fèt !

Haitian-American Tribune, Vol. IV, #3/4. 1998, Windows On Haiti (online)

(© E. W. Védrine)

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
e_vedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com