Gwadloup

La dictée créole d'Hector Poullet 

Traduction en créole
 

Indiens malabars
Carte postale. © Collection Médiathèque Caraïbe. LAMECA

Ola an fèt ?

An pa janmé rivé sav si an fèt dotwa simenn avan nou té ba Lend do, oben asi bato-la – on bato fanmi an-mwen té toujou gadé non a-y maké ofon kabèch a-yo, White Adder, i té non a-y – si an té fèt an mitan yonn sé granlanmè-la, ta difé-la oben ta nwèsè-la. Oswa ankò si an fèt dotwa tan aprédavwa nou té rivé asi bitasyon Koubari - on bitasyon ola yo té fòsé papan-mwen é manman-mwen, Adyanman é Dévi, rété. Ponmoun pa té dakò asi kèsyon lasa.

Pasi on bò, dapré sa Papan-mwen té ka di - an tan i té ka asèpté rété véyatif asi sa té ka pasé alantou a-y - kidonk dapré sa i té ka di an té on tigason a on tè nèf, péyi Matinik – kanmenmsi limenm a-y ofenfon a kè a-y, pa té ka pon fè fon asi lilèt-lasa. I pa té ka janmé di-mwen ahak asi péyi-la nou té pèd la, é i toujou té ka chèché – ay konpwann sa ! – i toujou té ka vlé fè-mwen ay jwé èvè sé bann négyon a tanpéranman chachtren-la – lè a pa té bann banbiyo gérilas – kifè an toujou té onjan vlé fè dèyè douvan-yo.

Kant a pou lang tanmoul-la, papan-mwen té ka gadé-y anni pou chwichwi-chwari a-y èvè manman-mwen, lè nou timoun nou té kouché an kabann an-nou é lè dapré-y nou té pou ja ka dòmi. Ba frè an-mwen Ganaden, é ba mwenmenm osi, i té ka palé anni on kalité kréyòl anpangal i té rivé trapé alavòl ka dégrenné an bouch a sé konmandè-la.

Pasi onlòt bò, ba Manman-mwen, i té ka tèstifyé koupé kou a-y, an té fèt an péyi lòtbò-la, pa sitèlman lwen Manman Rivyè-la é sé san a Sakré Rivyè-lasa té ka koulé adan tout venn a kò an-mwen menmjan i té adan tout venn a kò a tout Zendyen natif-natal.

Mòso adan Pans a Chakal-la Raphaël Confiant.

Mofwazaj kréyòl : Ektò Poulé.