Biyé lantèman
Kouri sikilè

Man  Simòn Denizaw nonmen «Manman Kreyol»
I ded nan swasant kat lanné’y, étidyant Lisans LCR lopsyon kreyol

 
Simòn Denizaw
Bawouf

Gran sésé nou pati, nan péyi ou pa ka viré tounen.
Misyé Bazil, anbèn,  fè’y an kòchpat, san i ni tan wè.
I lésé nou nan bidim tjòk.
Nou rété estébékwé:
Poutji, poutji ???

Dlo zyé nou koulé,
Tjè nou voumtjatjé,
Lespri nou tjèbolizé,
Nanm nou an lenbé,
Kò nou flichonnen,

Nou la garé ka chaché konprann,
Dékontrolé jis vini dèkdèk.
I té Gran sésé nou,
Yo té menm nonmen’y:
«Manman kreyol»

Man sisi, la ou yé, kouté:
«Nou péké janm bliyé’w,
Davwa ou sèvi nou fondas,
Parapò fòs ou nan létid,
Magré gran laj ou.»

Manman Latè gran agoulou valé’w,
Pou fé yonn épi ‘y………………

Kounta Banaré
 

 
 
Logo