Gloriyé ba Abou Amar

(Hommage à Yasser Arafat)

 

 

Gloriyé ba Abou Amar

(Hommage à Yasser Arafat)

An bonmitan nwèsè Moukata’a
   An ti grenn limiè, an ti zizing klèté
   Ki ka jwé zwel-séré épi lawonn zonbi sé likoptè lènmi a
   Ki ka atann douvan-jou a rivé
         Abo siel-la ka déblozé alé-pou-viré

An fondok nanm péyi Palestin
   An ti grenn lespwa, an lespwa ki pa mal-papay pies
   Davwè i ka fè dapiyan asou lafos épi kouray sé fédayin-la
   Davwè i anchouké adan respé épi lonnè an pep ki doubout
         Abo ni pasé yon siek-tan i ka pijé

Abou Amar, nou ké matjé non’w épi let difé, épi let san
   Epi let niyaj tou
         Anlè gran vwel vè a ki ka viwonnen linivè
         Asou chaltouné pwofet la ki ka gloriyé Bondié a

Nou ké matjé non’w adan siyak mémwè-nou
      Alantou latilié rev-nou
         Toupré la éti soley ka lévé
Davwè lanmò sé pa ayen lè ou vwè lespri ka kontinié bat

Nou ké chonjé zié’w ki té ka vèglé movezté, ki té ka chouboulé dérespektasion
Nou ké chonjé lanmen’w ki té ni latranblad mé ki lapè pa janmen atenn
Nou ké chonjé kéfié’w, kawo blan ek nwè’y, kéfié’w ki té ka défié lènmi-a

Gran Met la ké véyé anlè’w atjelman,
   Véyé, tanprisouplé, wou, Abou Amar, anlè nou !

Raphaël CONFIANT

 
 
 

logo