Palòmarké :Jean-Albert Hilaire, soti ofon roun kont wayana.
©ASSOCIATION DES AMIS DE L'ECOLE ÉLÉMENTAIRE
DE MARIPASOULA, 1991
Ganm kréyòl -a: KRAKÉMANTÒ

Tig pran pè

Tig pran pè, i pran kouri kou roun bal. Nicolas Larue

Manjòfronmi ka kouyennen konpè Tig

Sa pasé tanditan, tan djab té tibonnonm, tan tout vyann té kou zonng ké lachè, yé té ka kontré yé konpangnen pou bay lanng.

Konpè tig ké konpè manjòfronmi té bon zig. Roun jou konpè tig ka doumandé so konpè :
- Gadé konpè, sa ou ka manjé ?

MÉSYÉKRIK ???

MÉSYÉKRAK !!!

Konpè manjòfronmi di :
- Momenm konpè, mo ka manjé tousa tig ka manjé : agouti, pak, pakira, kochonbwa kéròtankò...

Tig rété èstébékwé. I té lé wè si so konpè pa té ka mantò. Lanmenm, i fè roun plan anlè Manjòfronmi.
- Konpè, gadé, mo fanm bouyi roun frikasé maypouri. Vini a kaz manjé non ?

A, konpè manjòfronmi anmèrdé atò, zòt byen savé i pa ka manjé vyann.

ABOUBOU ???

YA !!!

Lanmenm i di konpè tig :
- Grémési konpè men ou savé mo pa lé fè pyès ripen.
- Pa gen pro konpè ! di Tig.
Mo kaz a to kaz, vini manjé ké mo !

A, Manjòfronmi blijé alé atò, men i ka manjé ké konpè tig.

Konpè tig menm voras, i plen so kwi ké manjé, épi i fè trandé maché san pran van .

ÉDIKRIK ???

ÉDIKRAK !!!

Manjòfronmi menm ka fè ròl manjé , i ka voyé tout manjé-a anba tab-a . Ké so lanng menm i ka vlap ! tout fronmi ka pasé.
Lò konpè tig so vant plen kaba, i doumandé so konpè :
- Ou byen manjé konpè ?
- Woy woy woy, fout i té bon, mo anflé, réponn Manjòfronmi.
- Annou gadé wè si ou pou ka mantò Nou ka kaka !

MÉSYÉKRIK ANKò ???

MÉSYÉKRAK !!!

La, Manjòfronmi pa pouvé mantò ankò : so kaka ké signen so lanmò !
Men li pa kouyon. Ké so bi papa latcho, i voyé so kaka dèyè Tig épi i mété sa di Tig anba so gogo.

La i di :
- Gadè tig. A kaka vyann mo ka kaka. Mo di'w a sa mo kontan manjé. A tig, to wè, si mo pa té angwé, mo té ké valé to flap!!!

KRIK ???

KRAK !!!

Tig pran pè, i pran kouri kou roun bal.

MARIJANN ANFLÈR ???

TÉTÉ JENNFI !!!

A sa ki fèt, ki jodla, Tig pè Manjòfronmi, i pa ka menm bòrdé li olarj.

MARIJANN FANNEN ???

TÉTÉ VYÉFANM !!!

Source du conte KRAKÉMANTÒ.